+A A -A

Acemler ve Araplar

-A A +A

                Acemler bizler “ehlibeyt'iz-Hüseyni’yiz ve kerbela” diyerek Araplar da bizler “küreyişiz ve haşimiyiz” diyerek İSLAM'ın tarih sahnesine çıkmasından bu yana korkunç bir rekabet halinde günümüze kadar gizli ya da açık savaşarak gelmişlerdir.

                Asrı saadetten hemen sonra emiril müminin döneminin ikinci yarısından itibaren İSLAM,

                Hem kavmiyet ve gelenek olarak özel bir alana tahsis edilmiş, hem de kavimlerin soyların boyların aşiretlerin iktidar olmanın meşruiyet aracı olarak  başta “siyeri nebi”  olmak üzere hadis külliyatları ve Kuran’ ı Mübin’in ayetleri esas bağlamlarından kopartılarak referans kaynağı olarak kullanılmıştır. Her cenah kendi dünyevi saltanatları ve siyasal iktidarlarını pekiştirmek için özel hadis külliyatları tedvin etmişler ve yanlı içtihatlar oluşturmuşlardır.

                Bin dört yüz yıllık İslam tarihinde en kanlı sahneler bu iki sakat kavmiyetçi ve gelenekçi anlayış yüzünden sürdürülerek günümüze kadar gelebilmiştir.

                Günümüzde ise bölgemizde son yüzyılın en popüler “teopolitik akidesi” olarak ŞİA ve VEHHABİLİĞİ görebiliyoruz. Bir akide ACEM yayılmacılığının aracı olarak kullanılıyor iken diğeri de sözüm ona KUREYŞ ve HAŞİMİLİK adına SUUDİ VEHHABİ akidenin yayılmacılığının aracı olarak kullanılmaktadır.

                Sanki İSLAM sadece Arapların ve de Acemlerin özel dini ve inanış sistemi gibi takdim edilmekte ve dünyada olumsuz yankıları da devam etmektedir.

                Bu gün itibariyle; Şİİ ve VEHHABİ teopolitik inanç sistemlerinin bağlıları ve daileri bir taraftan ülkelere yayılmış olarak hem şehirlerinde hem kırsal kesimlerinde propaganda faaliyetlerini sürdürürlerken diğer taraftan da savaş meydanlarında askeri birlikleri ve de örgütleri fütursuzca kardeş kanı dökmeye Müslüman kanı dökmeye devam etmektedirler.

                Gerekçe, Anti Siyonist ve İsrail karşıtı olmaları ileri sürülmektedir. Tamam da acaba ne kadar doğru ne kadar sahih bir gerekçe bir bakalım.

                Avrupa'nın Yahudilerini şecerelerine varıncaya kadar tarihçesi ile tanıyoruz biliyoruz. İşte seferat Yahudileri eşkenazi Yahudileri. Bunun yanında Ortadoğu’nun yerleşik Türk ve Kürt Yahudilerini de kısmen tanıyoruz. Afrika’nın zenci siyah Yahudilerini de tanıyoruz ancak nedense hiçbir zaman Acem ve Arap Yahudilerinden hiç ses çıkmamakta, hiç bahse konu edilmemektedir neden?

               Malumun ilanıdır ki YAHUDİLİK bir ırk değil tarihin en gizemli bir inanç sistemidir. İSRAİL kavmi ise bir kavmiyettir ki hz. Yakup'un (a.s.) soyunu ifade eder.

               Bu iki gizemli teopolitik akide tıpkı Yahudilik gibi örtülü davranmakta ve İSLAM dünyasının hayrına çalışmamaktadır.

               Topraklarınız mı yok, nüfusunuz mu petrolünüz mü yok, deniziniz mi yok, suyunuz mu yok, paranız mı yok, neyiniz yok ALLAH aşkına da bu kadar hırs bu kadar yayılmacılık ve de bu kadar dünyevileşme. Ne uğruna savaşıyorsunuz? Neden bir arada birlik olamıyorsunuz da küffara karşı el etek öpüyorsunuz?

               İSLAM'da Cihat olarak sorumluluk yükleyen savaş, küffara karşı zulme ve zalime karşı değil de, Müminlerin Müslimlerin birbirlerine karşı, kardeşin kardeşe karşı kırdırılarak verilmektedir.

               Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bizler ümmet olarak inanç ve iktidar zaafiyetlerine düştükçe daha nice Kudüs gibi kutsal emanetlerimiz işgal altında kalmaya devam edeceklerdir.

               Ta derinden kanayan yaramızın gizemli yönüne dikkat çekmek istedim.

               ALLAH bu ümmeti gizli ve gizemli teo-politik akidelerin şerrinden zalimlerin zulmünden ve İSLAM'ı dünyevi saltanatları için kullananların tüm kötülüklerinden korusun.

              GELİN hep beraber DİNİ ALLAH'a has kılalım sade ve samimi olarak İSLAM olalım ve Mü min olalım.

             Vesselam.        12.12/h.a.

 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 11.12.2017 - 15:43 -919-
Bu sayfayı paylaşın :