+A A -A

Amasya Vakıf Temsilcileri Amasya Müftüsünü Ziyaret Etti

-A A +A

29 Mart 2018 Perşembe Günü Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Amasya İl Temsilciliği Amasya İl Müftüsü Abdülkadir KEŞVELİOĞLU’nu ziyaret etti.

          Vakıf temsilcileri İl Müftüsüne Vakfın Kuruluşu, faaliyetleri, hakkında bilgi verdiler.

          AY yayıncılığın Medeniyet Serisinden;

          Prof. Dr. Cağfer KARATAŞ’ın İslam Akaidi,

          Prof Dr. Kadir GÜRLER’in Hadis ve Sünnet Anlayışımız,

          Prof Dr. Hilmi DEMİR ve

          Doc. Dr. Muzaffer TAN’ın İmam-ı Maturidi,

          Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN’in Fıkhın Kaynakları,

          Prof Dr. Mürteza BEDİR’in Ebu Hanife,

          İslami İlimler Serisinden;

          Prof. Dr. Kadir GÜLER ve

          Yrd. Doc. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz’ın Hadis ve Sünnet,

          Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR’un Fetvada Dil ve Üslup,

          Osman ARSLAN’ın Dini Aşırılıklar ve Selefi Akım,         

          Fikri Eserler Serisi;

          Prof Dr. Nadim MACİT’in İmparatorluk Politikalarında Teo-Stratejiler ve Türkiye, yayınlanan eserleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme sohbeti yaptılar.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 30.03.2018 - 10:14 -603-
Bu sayfayı paylaşın :