+A A -A

BAŞKENT’TE ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM KURUMU -Yeni Çizgi Koleji- !!

-A A +A
 
 
RÖPORTAJ: AnaHaberGazetesi adına Ahmet ÇAVUŞOĞLU
 
BAŞKENT’TE ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM KURUMU YENİ ÇİZGİ KOLEJİ !!
 
Başkent Ankara’da henüz iki yıldır hizmet sunan YENİ ÇİZGİ EĞİTİM KURUMLARI  eğitim-öğretimdeki iddiasıyla kendisini kısa sürede Milli Eğitim camiasına ve konuyla ilgili Ankara’lı yurttaşlara hissettirdi. 
 
Bizde AnaHaberGazete olarak “Eğitimin Yükselen Çizgisi” Yeni Çizgi kolejinin bu başarısının sırrını kurumun Eğitim Danışmanı Kerem ALTUN’dan dinlemek istedik.
 
 
AnaHaber Gazete: Efendim öncelikle sizi tanımak isteriz.
 
Kerem ALTUN: Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığımızın hemen hemen her kademesinde görev yapmış, son yıllarda da bakanlık merkez teşkilatında, öğretmen yetiştirme eğitimi Genel Müdürlüğü ile orta öğretim Genel Müdürü olarak görev almış, kendi isteğiyle de emekli olmuş eğitim yöneticisiyim.
 
AnaHaberGazete: Meslekte bu kadar uzun yıllar çalışmış ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden emekli olmuş biri  olarak neden şimdi özel bir okulda eğitim danışmanlığı, yorulmadınız mı?
 
Kerem ALTUN: Eğitimcilerin hizmet literatüründe yorulma kavramı yazılırken haklı olarak unutulmuş. Eğitime adanmış insanlar, öğretmenler çalışmazlarsa, bu alandan uzaklaşırlarsa işte o zaman yorulurlar. Eğitim Danışmanlığını üstlenme görevi ise; o çok ayrı bir konu.
 
Yeni Çizgi Eğitim kurumlarının kuruluş fikri, benimde yakinen tanıklığını yaptığım, ülkemizin temel meselelerinde özelliklede eğitim konusunda çok hassas bir dost grubunun girişimi sonucu doğdu. Özellikle kurucuların eğitimin toplum hayatındaki rolünü, önemini, geleceğini ve mutluluğunu dikkate alan gelecek nesillerin ciddi bir tehditle, maddi ve manevi değerlerden yoksun kültürel yozlaşmayla istikbale yürümeleri kaygısı bu alanda okullaşmaya gidilmesi zaruretini doğurdu. Bu saiklerle ilk etapta açılan anaokulu, ilkokul ve ortaokula “Eğitim Danışmanlığı” teklifini geri çevirmem doğru olmazdı.
 
AnaHaberGazete: Yeni Çizgi Koleji nasıl bir okuldur? Bize biraz bahseder misiniz?
 
Kerem ALTUN: Çocuklar hayatı sosyal bir çevre olan okulda yaşayarak, aldıkları eğitim ve öğretimle öğrenirler. İnsanlık tarihi boyunca bütün eğitim bilimciler, bütün felsefi sistemler ve pedagojik yaklaşımların ortak eğitim tanımı “ Eğitimin istendik yönde davranış değişikliği sağlama süreci” olarak kabul edilmiştir. Değerli birer hazine olan çocuklarımızın hayatından daha önemli bir şey yoktur.
 
Yeni Çizgi Koleji olarak çağdaş eğitim sisteminde tartışmasız kabul edilen, çocuklarımızı zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden bir bütün olarak gelişimini hedefleyen “eğitimde bütünlük” ilkesiyle yola çıktık. Yapılandırmacı eğitim kuramıyla, merkeze aldığımız çocuklarımıza mizaç, yetenek ve kapasite özelliklerine uygun bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırıyoruz.
 
Alanında uzman, ilkeli, uyumlu, tecrübeli eğitim kadromuz ve velilerimizle işbirliği içinde bilgi çağının mutlu genç nesillerini, erdemli ve liyakata dayalı bir başarıyı elde edecek iyi insanlar olarak ileriye taşımak istiyoruz.
 
Kurumlarımızda çocuklarımıza akademik bilgi birikimleri yanında kültür ve sanat etkinliklerimizle öğrencilerimizin farklılıklar içinde bütünlüğü ve zenginliği görmelerine, hoşgörüyü bir hayat klavuzuna dönüştürmelerine ve önyargılardan uzaklaşmalarına yardımcı oluyor, ortak toplumsal değerlerimizde buluşma mutluluğunu yaşatmaya özel özen gösteriyoruz.
Okullarımızda öğretmenlerimiz drama dersleriyle, bir konunun canlandırılmasıyla konuyu öğretirken empati kurma, beden dilini kullanma, rol oynama becerilerini  kazandırarak eğitim ve öğretimi desteklemektedirler. Çocuklarımız davranışlarını toplumun değer yargılarına göre düzenlerler.
 
Çocuklarımızın akademik bilgi birikimlerini sınavlarla ölçeriz. Ancak günümüzde ülkelerin eğitim düzeyi sınav sonuçlarından çok yetiştirilen bireyin toplumsal hayatve aile içindeki kurallara, trafikte, sırada, otobüste, tiyatroda, kütüphanede kısaca toplu yaşanılan yerlerde gösterdiği tutum ve davranışlarıyla belli olur.
 
Emsallerimizden daha farklı; öğrenmeyi zevkli hale getiren proje tabanlı modern öğrenme yöntemleriyle önce ana dillerini sonra iki yabancı dili eğitim koçluğu ve etkin rehberlikle olumlu yönlendirmeyi, fen ve teknoloji eğitimi ve bilişim teknolojileriyle 21. Yüzyıl becerilerini okuma ve okuduğunu anlama alışkanlığını edinen etkin öğrenmenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyoruz. 
 
 
AnaHaberGazete: Günümüzde değerler eğitimine önem verildiğini biliyoruz. Bu bilinçten yola çıkarak okulunuzdaki değerler eğitiminden bahseder misiniz?
 
Kerem ALTUN: Eğitim sistemimiz içinde değerler eğitimine özel önem veriyoruz. Çocuklarımıza ilkeli bir hayatı planlamak için değerler eğitimi olmazsa olmazımızdır. Kalbe, zekaya ve iradeye hitap eden toplumsal, milli ve manevi değerlerle çocuklarımızı kabul edilebilir saygın davranışlara yöneltiyor, yanlış ve zararlı alışkanlıklardan korumaya çalışıyoruz.
 
Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklar, şiddete yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi negatif yüklemeleri değer merkezli okul kültürü kapsamında ele alıyoruz.
 
AnaHaberGazete: Okulunuzun fiziki durumu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yeni dönemdeki beklentileriniz nelerdir?
 
Kerem ALTUN: İlkokul ve ortaokulumuz Milli Eğitim bakanlığı standartlarına uygun hazırlanmış iki ayrı binada hizmet vermektedir. Bu bağlamda fiziki yapısıyla, donanımlı eğitim alt yapısı ve en fazla 15 kişilik sınıflarda, akıllı tahtalar, son teknolojiye uygun laboratuvarlar, eğitimin özelliğine uygun mekanlarda yerli ve yabancı (yabancı dil) öğretmen kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir. Çağrımız önümüzdeki dönemde sayın velilerimizin sevgili yavrularını bize emanet etmeleri yönündedir.
 
AnaHaberGazete: Bu güzel röportaj için teşekkür eder, çalışma yaşamınızda başarılarınızın devamını dileriz.
 
Kerem ALTUN: Ben teşekkür eder, aynı şekilde başarılar dilerim.
 
 
 
Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 12.03.2016 - 22:50 -2,788-
Bu sayfayı paylaşın :