+A A -A

Eğitim Modelimiz

-A A +A

Sık sık değiştirilen ve adeta bir yazboz tahtasına çevrilen orta öğretim ve yüksek öğretim modeli üzerine görüşlerimi ve temennilerimi arz etmek istiyorum.

Her şeyden önce bir ÜLKENİN kalkınmışlığı refah toplumu olmanın ölçütü hayat standartlarının yüksekliği ve de medeni gelişmişliği o ülkenin BEŞERİ sermayesinin kalitesi niteliği ve de üretkenliği ile düz orantılıdır. Üretkenliği niteliği ve de kalitesi zayıf hantal disiplinsiz değersiz amaçsız hayattan ve üretimden kopuk bir EĞİTİM modeli ile ülkenin geleceğinin garantörü olan GENÇLİĞİNİN heder edildiğini en baştan kabullenmemiz gerekmektedir.

Ne demek istiyoruz?

Çünkü HAYAT bir üreme ve üretme seleksiyonudur. Kimler nitelikli nesiller ile üreyerek çoğalıyorlar ve kimler o nispette hayatın tüm alanlarında kaliteli üretim yapıyorlar ise o toplumlar hayat standartlarını amaç ve değerlerine göre tanzim etme kabiliyetlerini geliştirirler ve de MEDENİ bir güce ulaşmış olurlar.

Şimdi eğitim MODELİNİN ana sütunlarından bahis açalım.

Eğitim dediğimiz ihtiyaç, fizik sosyolojik ve de metafizik bir varlık olan insanı ve toplumu kucaklayıp kuşatan onun hayatta kalmasını sağlayan üç alandaki ana ihtiyaçlarından bahsediyoruz ki bu alanlar içinde yaşadığımız ve de varlığımızı borçlu olduğumuz fizik ve sosyolojik dünya ile değerler sistemi dediğimiz ve bir dünya görüşü ile temellendirilen adeta ferdin amentüsü ve toplumun manifestosu olan ahlaki disiplinlerden bahsetmiş oluyoruz.

İşte medeni olmanın gelişmiş kalkınmış bir toplum olmanın hayat standartları yüksek bir refah toplumu olmanın üç ana alandan ve üç ana ihtiyaç sütunlarından bahsetmiş olduk.

Şimdi gelelim eğitim modeli dediğimiz SİSTEMİN nasıl olması gerektiğine.

Ana aktörlerini sırası ile ifade etmek gerekirse ilk olarak öğrenci kütlesinden ikinci olarak öğretmen kadrolarından ve de üçüncü olarakta müfredat programlarından ve de fiziki şartları temin eden tezgah laboratuvar ARGE donanımlı okul mekanlarından müteşekkil olan bütüncül bir sistemden bahsedeceğiz demektir.

Bir öğrenci olarak velilerle birlikte mevcut eğitim sistemine bütüncül olarak baktığımızda modelin son derece basit sade anlaşılır anlamlı ve çok yüksek nitelikteki ahlaki disiplinler ile hayatın tüm gereç ve ihtiyaçlarını karşılayan verimli bir üretkenlik esasına dayanmasını ve de herkesin ve her kesimin eşitlik yasası gereğince sistemden istifade etmesini istemekteyiz.

Bir öğretmen ve de akademisyen olarak mevcut eğitim sistemine yine bütüncül olarak baktığımızda değeri ve itibarı yüksek erozyona uğramayan ve sürekli olarak kendini yenileyerek geliştiren ve hiçbir dini ya da ladini bir ideolojiye mahkûm- kul köle- olmadan kendini İLME eğitime ve üretime adayan adanmış elit insan kadroları olarak ülke gerçekliklerini dikkate alan araştıran soruşturan sorgulayan üreten ve üretken bir NESİL yetiştirmek üzere kodlanmış olmak istemekteyiz.

Bir müfredat programı olarak hayatın tam ortasında olmak hayattan kopuk olmadan taklitten ve inkardan uzak olarak hayal dünyalarında gezmeden ferdin ve toplumun ana ihtiyaç alanlarından hareketli fizik sosyolojik ve de metafizik dünya dediğimiz inanç ve ahlaki değerler dünyasını kuşatıp kucaklayan sağlıklı bilgiler ile hiçbir ideolojiye kurban edilmeden sadece objektif rasyonel pozitif olan sosyal ve fizik dünya ilimlerine kendimizi tüm fiziki donanımlarla tahsis ederek öğrenci kütlelerine ve öğretmen kadrolarına amade olmak istemekteyiz.

Ben bir İLK okul öğrencisi olarak; temel eğitimimin BEŞ yıl olmasını ve KİMLİĞİMİN ve KİŞİLİĞİMİN gergefini dokuyup kazanarak hiçbir SINAVA tabi olmadan ORTA okula gitmek isterim.

Ben bir ORTAOKUL öğrencisi olarak; orta öğretimimin ÜÇ yıl olmasını ve bu üç yıl zaman zarfında tüm yeteneklerimi ortaya koyarak kimliğim ve kişiliğime paralel olarak amaçladığım bir hedefe doğru ilgili LİSELERE girerek öğretimimi tamamlayıp hayata hazır olmak isterim.

Ben bir LİSE öğrencisi olarak; kendi yeteneklerim doğrultusunda seçtiğim üç yıllık ya da dört yıllık LİSE bölümünden en başarılı bir şekilde mezun olarak ya kendi MESLEK dalımda kısa yoldan hayata başlamak ya da yine kendi seçtiğim ve liseden beri hazırlandığım BRANŞTA yükseköğrenimimi tamamlamak isterim.

Ben bir YÜKSEK okul öğrencisi olarak; ortaokuldan beri yeteneklerimi geliştirerek lisede branşlaşarak geldiğim ve seçtiğim iki dört yıllık yüksekokulumu en yüksek formda tamamlayarak ya kısadan hayata atılmak isterim ya da yine kendi seçtiğim branşta yüksek lisansımı tamamlayarak ÖĞRETMEN ve de AKADEMİSYEN olmak isterim.

Dikkat ettiğimizde bir ilk okul çocuğu BEŞ yıllık temel eğitimini aldıktan sonra daha ORTAOKUL sıralarında kendi yetenekleri ilgisi ve amaçları doğrultusunda HAZIRLIK ve GEÇİŞ safhasından sonra çok çeşitli branşlarda donanımlı olan LİSELERE gidebilmekte buralardan nitelikli bir şekilde mezun olarak ya kısadan hayata atılmak istemekte ya da yine kendi ilgileri yetenekleri ve amaçları doğrultusunda yüksek okulu okumak istemekte ve yüksel lisansını tamamlayarak yani formasyon alarak ya öğretmen ya da mühendis doktor sosyolog ekonomist diplomat vs alanlarda okumak istemekte ya da AKADEMİSYENLİK yolunda ilerlemek istemektedir.

Öyle bir eğitim sistemi kurmalıyız ki bu sistemle SİYASİLER canlarının istediği gibi yazboz tahtasına çevirerek oynamasınlar ve eğitimi eğitimcilere bıraksınlar yeter demekteyiz.

Öyle bir eğitim sistemi kurmalıyız ki zengin fakir ayırımı yapılmadan DİPLOMANIN saltanatını yıkarak üstün zekalı normal zekalı her vatan evladının kendi yetenekleri ve amaçları doğrultusunda doya doya eğitim yapabileceği ortamlarda okuyabilsin ve HAYATA hazırlıklı ve ŞAHSİYETLİ olarak atılabilsin demekteyiz.

Öyle bir eğitim sistemi kurmalıyız ki tüm İLİM dallarına eşit mesafede kalarak ve ilimlerin HİYERARŞİK düzenini yıkarak “DİN terakkiye manidir” demeden dünya ölçeğinde beyinler yetiştirerek hayatın tüm alanlarında rekabet edebilecek düşünce ahlak üretim ve yönetim adamları yetiştirilebilsin demekteyiz.

Netice olarak

Fizik sosyolojik ve metafizik değerler dünyamızı kucaklayarak ferdin ve toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere öyle bir EĞİTİM ve ARAŞTIRMA sistemi kurmalıyız ki;

ÜLKEMİZİ dünyanın en müreffeh ve en güvenli ülkesi,

İNSANIMIZI dünyanın en mutlu en umutlu insanı,

MİLLETİMİZİ dünyanın en gelişmiş en medeni milleti,

DEVLETİMİZİ dünyanın en güçlü en adil hukuk devleti

yapabilsin diye temenni etmekteyiz.

Vesselam.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 23.10.2017 - 16:25 -768-
Bu sayfayı paylaşın :