+A A -A

Eğitim seferberliğine çağrı.

-A A +A
Ülkemizde uyuşturucu, alkol, kötü alışkanlıklar ve akla hayale  gelmedik suçlar işleniyor. İnsanlar arası ihtilaflar ve çatışmalar artıyor. Bu ülkenin insanları yabancı bir takım ideolojilerden etkileniyor, vatanına, milletine, İnanç değerlerine yabancılaşıyor. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerden uzaklaşıyoruz. 
 
Bizim değerlerimiz hem bize hem de bütün insanlığın kurtuluşunu sağlayacak haklı doğru fıtri ölçülerdir. Bunu ne biz tam anlamışız, ne de yeterince temsil edebilmişiz!
 
Bir yerlerde yanlış yapıyoruz bu yanlışımızı bulup düzeltmemiz gerekmektedir. Bu böyle devam edemez. Problemlerimizin pek çok ve çeşitli sebepleri olabilir. Bu konunuların derinliğine ve etraflıca araştırılıp ortaya konulması gerekir.Bizce bu konuda en önemli olan eğitimdir.Elbette öncelikle eğitim sorunlarımızı gözden geçirmemiz gerekir.
 
Eğitimle ilgilenen arkadaşlara; “Sizce Eğitimimizin en önemli 3 problemi ve çözümü nedir?“ Soruma verdikleri cevaplardan dolayı hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mesele milletimizin varlık ve beka davasıdır. Problemlerimizin çözümüne katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun.
 
  • Devlet olarak eğitim meselemizi meselelerimizin en önüne koymalıyız.
  • Öğretmene önem vermeliyiz. Öğretmen öğrencisine örnek ve model olmalı kendini toplumuna adayan olmalıdır.
  • Her işimizde olduğu gibi eğitim ve kültürde de işi ehil olanlara vermeliyiz.
  • Nasıl bir eğitim sistemimiz var ki, toplumumuzu insanımızı yeterince eğitemiyoruz.
  • Kendini bilmeyen, Tarihini bilmeyen, amacını bilmeyen, hedefsiz bir toplum varlığını devam ettiremez. Tıpkı Ağacın kurdu gibi kendini yer ve zaafa uğratır. Geç kalmadan tedbir alma zamanıdır.
  • Eğitim sistemimizde milli ve yerli olmayan ne kadar unsur varsa temizlenmeli.
  • İnsanlarımıza ,gençlerimize ve çocuklarımıza Tarihi ,dini, değerleri ve milli kimliği öğletilmeli; Amacı hedefi olan bir nesil olmalıdır.
  • Eğitim ve kültür için milli seferberlik başlatılmalıdır.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 01.03.2018 - 14:08 -1,038-
Bu sayfayı paylaşın :