+A A -A

‘Gerçek bayram’ idrakine ulaşmak ümidiyle..

-A A +A

Yarın Ramazan Bayramı..

Her Ramazan’da olduğu gibi, bazılarının yine ‘Hilâl ru’yet olundu mu?’ tartışmalarına girmeleri, ne kadar sağlıklıdır?

Evet, ‘hilâl’in ru’yet olunması- görülmesi’ne dair hadis-i nebevî ‘rivayet’i meşhurdur, ama, o ‘rivayet’in içinde, ‘Biz ummî bir toplumuz, hesab bilmeyiz..’ mânâsında bir ru’yet gerekçesi de vardır.

Ayrıca, ‘Yahu, Müslümanlar bayramı bile bir günde yapmakta anlaşamıyoruz..’ gibi laflar da ediliyor ki, zâhiren mâkul gibi, ama içinde tuzaklar var. Çünkü, söz gelimi Endonezya’da gözüken hilâl’in, Ortadoğu’da, Fas’ta, Norveç’in kuzeyinde veya Orta Asya’da aynı anda görülmesi iddia edilemiyeceği gibi; günümüzde teknoloji sâyesinde güneş ve ay tutulmalarının, hattâ yıllarca önceden bile hesap edilip, bu hesapların da dakikası dakikasına gerçekleştiği ortada iken…

Ama, bazıları hâlâ, Mekke, Medine veya Kahire’deki tanıdıklarına telefon edip, ‘hilâl’in görülüp görülmediğini öğrenmeye ve alacakları cevaba göre hareket etmeye dikkat gösteriyorlar. Halbuki, o coğrafyadakiler, Kanada’da veya Endonezya’da görülen ‘hilâl’e göre amel etmiyorlar, gayet tabiî olarak.

Kezâ, bin sene önce, Bağdad’daki Müslüman kendi coğrafyasındaki ‘hilâl’le veya göremezse hesapla, hareket ediyordu; Endülüs’deki Müslüman da kendi coğrafyasına göre… Bu gibi zaman farklılıkları tabiîdir.Filipinler’deki Müslümanlar öğle namazı kılarken, İstanbul’da güneş yeni doğmuş oluyor.

***

Bunların yerine, asıl düşünmemiz gereken, Ramazan’ın bize ne kazandırdığı, hangi bedenî vemanevî kazanımlarımızın olduğu ve bütün insanlığa ne gibi mesajlar verebildiğimiz hususu olmalıdır. Aksi halde, bilgin kişi gökteki yıldızı işaret ederken; bazılarının, gösterilen noktaya değil de parmağın ucuna bakması gibi bir duruma düşülür.

Neyse ki, bu sene Ramazan etrafındaki saçma tartışmalar pek görülmedi.

Devamı için tıklayınız...

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 14.06.2018 - 16:01 -215-
Bu sayfayı paylaşın :