+A A -A

Hadislerle Zilhicce Ayının Fazileti

-A A +A

                Cenab-ı Hak Zilhicce ayının On Günü üzerine yemin etmiş, Peygamberimiz (sav) ise; "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc) nezdinde daha makbul" olduğunu buyurmuştur. Zilhicce; Ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zilhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır.

            Zilhicce'nin sekizinci gününe "Terviye Günü" dokuzuncusuna "Arefe günü"; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) "Nahr Günü", ondan sonraki üç güne de "Teşrik Günleri" denilmiştir. "Arefe günü" burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat'ta vakfe gününü simgeleyen şer'î bir isimdir.

             “Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)! Ve on geceye! Hem çifte ve teke! Ve geçip giderken, geceye! Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?” (Fecr, 1-5)

             Zilhicce'nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun ki...” (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır. Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler, Allah (cc) yolunda yapılan cihattan daha makbuldür.

                İbn-i Abbas (ra) der ki, Resulullah (as) “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler Allah (cc) katında diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür” buyurdu. Ashap: “Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetten, Allah (cc) katında daha makbul değildir?” dediler. Resulullah (as): “Evet, o da daha makbul değildir. Ancak canını ve malını tehlikeye atarak cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin (şehit olanın) cihadı ondan daha sevgilidir.” buyurdu. (Buhari, Tirmizi)

              Zilhicce’nin ilk on gecesini ihya etmek, Kadir Gecesini ihya etmeye denktir. Ebu Hureyre’den (ra) Hz. Peygamber’in (as) şöyle buyurduğu rivayet edildi:  ”Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadet Allah (cc)katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmeye denktir.” (Tirmizi, İbn-i Mace)

           “Bu on gündeki hayır ve bereketten mahrum kalana yazıklar olsun” Resulullah (as): "Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." buyurdu. (Ebu’d Derda). Zilhicce’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir Enes b. Malik (ra) şöyle rivayet etti: “Zilhicce’nin ilk on günü hakkında, onun her günü fazilet yönünden bin gün gibidir. Arefe günü ise on bin gün gibidir, denildi.” (Beyhaki)

             Evzai (ra) şöyle dedi;  Bana; “Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç” buyurduğu nakledildi. (Beyhaki). Zilhicce ayındaki, Terviye, Arefe ve Kurban Bayramı gecelerini ihya edene cennet vacip olur. Muaz b. Cebel (ra) Resulullah’ın (as) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Beş geceyi ihya edene cennet vacip olur. Bunlar: Terviye (Zilhicce ayının sekizinci) gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban’ın on beşinci gecesidir. (Esbehani)

              Zilhiccenin onu, bayramın birinci günüdür. Bir hadis-i şerif meali: “Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.” (İsfehani) “Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) (İbni Mace) Hazret-i Ebüd-derda buyurdu ki: Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir, çünkü Resulullah, “Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun” buyurdu.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 24.08.2017 - 13:35 -825-
Bu sayfayı paylaşın :