+A A -A

Kadına şiddet en çok hangi bölgede?

-A A +A

 Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2016" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50.2'sini erkek, yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 40 milyon 43 bin 650 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 39 milyon 771 bin 221 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75.3 ve kadınlarda 80.7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl olarak gerçekleşti. "İstatistiklerle Kadın 2016" çalışmasının sonuçlarına göre, evlilik deneyimi yaşamış 15 ve daha yukarı yaştaki tüm bireyler incelendiğinde ilk evliliklerin yüzde 37.5 ile en çok 20-24 yaş aralığında yapıldığı görüldü.

İlk evliliğini 20-24 yaş aralığında yapan erkeklerin oranı yüzde 41.3 iken bu oran kadınlarda yüzde 34.3 oldu. Türkiye'de 2015'te 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5.4'ü bulurken, bu oran erkeklerde yüzde 1.8, kadınlarda yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19.5 iken bu oran erkeklerde yüzde 23.5, kadınlarda yüzde 15.6'yı buldu. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı yüzde 15.5 olarak belirlendi, bu oran erkeklerde yüzde 17.9'a, kadınlarda ise yüzde 13.1'e karşılık geldi.

Fiziksel şiddet en çok Güneydoğu Anadolu'da
Aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler arasında anlaşmazlık olduğunda erkeklerin yüzde 75.3’ü, kadınların yüzde 66.2’si eşlerine seslerini yükselterek tepki verdi. Erkeklerin yüzde 55.1’i, kadınların ise yüzde 64.2’si eşleri ile anlaşmazlık durumunda sessiz kaldı. Eş ile anlaşmazlık durumunda erkeklerin yüzde 3.6’sı, kadınların ise yüzde 2.4’ü eşlerine fiziksel şiddet uyguladı.

Fiziksel şiddet uygulama oranı en yüksek olan bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Bu bölgede erkeklerin yüzde 8.6’sı, kadınların yüzde 7.5’i eşlerine fiziksel şiddet uyguladı. Erkeklerde fiziksel şiddet uygulama oranının en düşük olduğu bölge yüzde 1.7 ile Ege olurken, kadınlarda bu oran yüzde 0.7 ile Doğu Marmara (Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) olarak kayıtlara geçti.

Boşanmış kadınlar mutsuz
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise 2016 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 61.3 olarak kayıtlara geçti.

Erkeklerde mutluluk oranı yüzde 58.1 iken, kadınlarda bu oran yüzde 64.5 oldu. Toplamda evli fertlerin yüzde 64.7’sinin, hiç evlenmemiş fertlerin yüzde 57.3’ünün, eşi ölmüş fertlerin yüzde 50.9’unun ve boşanmış fertlerin ise yüzde 32.5’inin mutlu olduğu görüldü.

Evli erkeklerin yüzde 60.8’i, evli kadınların ise yüzde 68.3’ü mutlu olduklarını beyan etti. Hiç evlenmemiş erkeklerin yüzde 54.5’i, hiç evlenmemiş kadınların ise yüzde 62.1’i mutlu iken, boşanmış erkeklerin yüzde 29’u, boşanmış kadınların ise yüzde 35.5’i mutlu olduklarını ifade etti. Eşi ölmüş erkeklerin yüzde 53.1’i, eşi ölmüş kadınların ise yüzde 50.5’inin mutlu olduğu gözlendi.

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 08.03.2017 - 09:49 -1,328-
Bu sayfayı paylaşın :