+A A -A

Yönetici Nitelikli Olmalı

-A A +A

Yöneticiliğin ve Başarının Ana Kriterleri'nin anlatıldığı Fatih Acar'ın yazdığı ve mutlaka okunması gereken bir baş yapıt olan 'Yöneticiliğin ve Başarının Ana Kriterleri', Ay Yayıncılık tarafından yayınlanmış ve piyasaya sunulmuştur. Kitaptan bir bölümü aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Lâyık Olduğunuz Gibi Yönetilirsiniz

Yönetici Nitelikli Olmalı

Aslında hepimiz içinden çıktığımız toplumun birer ürünüyüz. Toplumun vasatı ne ise yöneticiler de o düzeyde olacaktır. Yani önemli olan bir toplumun “insan kalitesi”dir. İnsan kalitesi ne kadarsa toplumun, yöneticinin kapasitesi de o kadar olacaktır.

Bunun dünya görüşüyle, siyasal taraflarla bir ilgisi de yoktur. Kültür seviyesi ile ilgisi vardır. Örneğin fırsatçılık bir kültürdür. Bir toplumda bu kültür “Bal tutan parmağını yalar.” anlayışı ile beslenmiş ve yerleşmiş ise hangi dünya görüşü, hangi parti iktidara gelirse gelsin kamu imkanlarına hukuksuzca tevessül eden bazı yöneticiler olacaktır. Çünkü toplumun insan malzemesi bellidir. Her parti, her akım, her grup aynı insan malzemesini kullanmaktadır. Yöneticiler de o toplumun bir parçasıdır ve onun içinden çıkmaktadır.

Bu da “Layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz.” hükmünün sosyolojik açıdan kanıtıdır. Daha güzel bir toplum hayatı istiyorsak ve iyi şeylere layık olduğumuzu düşünüyorsak insan kalitesini yükseltmek zorundayız. Değişimin başlayacağı yer ise aslında herkesin kendisidir. Sonra da yakın çevresidir. Böylece olumlu değişim topluma yayılır, insan kalitesi yükselir. Verimlilik, mutluluk ve refah ise insan kalitesi ile birlikte yükselir.

Fakat sıradan insanlara göre yöneticideki değişim toplumda daha büyük etki yapar. Bu nedenle yöneticinin birey olarak iyi olması diğer insanlara göre daha önemlidir. Yöneticilerin “nitelikli insan” olması toplumdaki müspet değişim için başat bir rol oynar.

Kitap hakkında daha geniş bilgi ve detaylar için tıklayınız...

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 03.11.2017 - 11:36 -1,008-
Bu sayfayı paylaşın :