+A A -A

Mücadele Birliği Diye Bir Kuruluş

-A A +A

İsmail Aydın

                (Geçen haftadan devam.) 
Milli Türk Talebe Birliği eski bir kuruluş olarak Cağaloğlu’nda geniş bir mekâna sahipti. O sıralar isim yapmış bazı zevat, davet üzerine geniş salonda ya konferans verirdi ya da seminer şeklinde sohbet toplantıları yapılırdı. Bu toplantılarda “Mücadeleciler” diye bir gruptan söz ediliyor, arkadaşlara onlardan uzak durulması fısıldanıyordu. İddiaya göre Mücadeleciler İngilizlerden para alan bir örgüttü ama bu konuda herhangi bir belge gösterilmiyordu. Kim söylüyor bunu, diye sorduğunuzda da “öyle söylüyorlar” şeklinde kaçamak cevaplar veriliyordu. Birlik Başkanı Burhanettin Kayhan’dı

                Günler hızla geçiyordu, kafamız karışıktı. Anadolu’dan eğitim için İstanbul’a gelen pek çok arkadaşımız nasılsa akşamdan sabaha “solcu” oluyor, “eşitlikten, ilericilikten, gericilikten” bahsediyordu. Devletin Doğu vilayetlerini ihmal ettiği en çok konuşulan konular arasındaydı.

                Bu fikirler bizde bir etki uyandırmadı. Bir kere “solculuk” iddia ettikleri gibi “ilericilik” değildi. Biz de değişimden yanaydık ve hiç birimiz “bu köhne düzen böyle devam etsin” demiyorduk. Solcu olduğunu söyleyen bir arkadaş, karşılıklı fikir alış verişinden sonra bana aynen; “Sen ilerici bir adamsın, gerici değilsin ama namaz kılmanı anlayamıyorum” demişti. Hayda! Namaz kılmanın ilericilikle gericilikle ne alakası vardı? Ona göre vardı ve asıl söylemek istediği şey başkaydı. Arkadaş aslında materyalizme ve Marksist ideolojiye göre bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama kendisi Marksizmi henüz anlayamamıştı. Bu açıdan biz gericiliği kabul etmiyorduk.         

                İkinci olarak, eşitlikten adaleti anlıyorduk. Adalet, eşitliği de içine alan daha geniş bir kavramdı. Kadim inancımızın üzerinde en fazla durduğu konuların başında adalet ve ilim geliyordu. Memleketin geri kalmasında öncelikle dini anlayamayan Müslümanları sorumlu buluyorduk. Kimi cahil, kimi gafil ve ne yazık ki kimi hain yöneticiler de memleketin önünde engeldi.

KENDİ HALİNE TERKEDİLMİŞ KÖYLÜYE GERİCİ DENİR Mİ?

                Lise öğrencisi olduğumuz yıllarda, köyümüzde namaz kılan yaşlılara, kendisinin solcu ve ilerici olduğunu söyleyen birisi, “gericiler geliyor” demişti ki, bu kavram bizde daha o yıllarda antipatiye yol açmıştı. Köyün yaşlısının gericilikle-ilericilikle ne alakası var be emmioğlu! Yakup Kadri’nin Yaban romanını okumadın mı? Köylüye ne verdinde alamadın? Ne ektinde ne biçeceksin? Tabii ne ektiysen onu biçersin! Köylüyü askere çağırırsın gider, cepheye dersin koşar, vergi istersin öder, iş gösterir çalış dersin, çalışır. Devlette mevkisi yoktur, makamı yoktur, adamı yoktur, dolayısıyla devlet malını çalması da mümkün değildir.

Memlekete ışık tutması gereken aydınların durumunu Yakup Kadri çok güzel tasvir eder. Niçin geri kalmıştık?

                “Bunun sebebi, Türk aydını gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı! İşletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin Bu ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabii ayaklarına batacak. İşte, her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve sen, acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap veren bu şey, senin kendi eserin.” (Yaban, s: 130) (Gelecek hafta, Fransa’dan İthal Sağcılık-Solculuk Laflarına Sıcak Bakmıyorduk.)

1 yorum var.

İsmail bey öncelikle Afrinde çarpışan Kahraman Türk askerine başarılar dilerim Şehit olan iki evladımıza Allahtan rahmet diliyorum. Rahmetli Necip fazıl Kısa Kürek gericilik konusun şöyle demişti. "Önümdekilere deh demek için geriden gidiyorum demiştir." Ne güzel bir söz gerçek gericiler bu vatana bir şey vermeyip hainlik edenlerdir. Genellikle de sol marjinal gruplar tarafından kullanılan bir kelime olup, gerici ta kendileridir.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 23.01.2018 - 08:43 -2,986-
Bu sayfayı paylaşın :