+A A -A

Tebük Gazvesi

-A A +A

Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve (Receb 9/Ekim 630).

Suriye’den Medine’ye gelen yağ tacirleri.Bizans imparatorunun  Medine’ye saldırmak üzere hazırlık yaptığını, Bölgede yaşayan hristiyan arablar Hz.Muhammed’in (s.a.s) öldüğünü, müslümanların kıtlık içinde asker gönderip onları kendi dinlerine döndürmenin  tam zamanı olduğunu İmparatora mektup yazdıkları haberini. Medine’ye getirmişler.

Bu haberler üzerine Peygamberimiz savaş için hazırlık emri verdi.Mekke’ye civar  kabilelere haber gönderdi. Medine’ye gelmeleri istendi. Hava  çok sıcaktı, kıtlık vardı.Hurmalar olgunlaşmak üzereydi; dolayısıyla savaşa gitmenin büyük fedakârlık gerektirdiği günler yaşanıyordu. Resûlullah, daha önceki gazvelere hazırlanırken nereye gidileceğini son ana kadar gizli tuttuğu halde bu defa çok uzak bir yere sefer yapılacağını, yolculuğun çok zor olacağını ve düşman ordusunun gücünü dikkate alarak kiminle savaşılacağını baştan açıkladı; askerlerin ona göre hazırlık yapmasını söyledi.

Münafıklar savaş hazırlıklarını engellemek amacıyla harekete geçtiler. Çeşitli bahaneler uydurarak bozgunculuk yapıyorlar, havanın sıcaklığını öne sürüp savaşa gitmek isteyenleri caydırmaya uğraşıyorlardı.Abdullah b. Übey, “Muhammed Rumlar’la savaşmayı oyuncak sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim” diyerek 

fitne çıkarmaya çalışıyorlardı.Münafıkların ve şartlardan dolayı bazı müslümanlar biraz  yavaş davranıyordu. Allah Tevbe suresi 9.Ayyette

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda seferber olun" denilince yerinize çakılıp kaldınız; yoksa âhiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda âhiretinkine göre pek azdır.”

Resul-i Ekrem ashaptan yardım istedi. Hz. Ebû Bekir malının tamamını, Hz. Ömer yarısını getirdi. Ancak en büyük yardımı Hz. Osman yaptı; 300 deve ile 1000 dinar verdi; onun ordunun üçte birini donattığı da rivayet edilir 

Müslüman kadınlar da ziynet eşyalarını getirdi.Böylece kısa sürede 30.000 kişilik bir ordu hazırlandı.Hz.Ali’ye Medine’ye bırakaraktı.

Uzun ve yorucu bir seferden sonra Tebük’e ulaşıldı. Resûl-i Ekrem bu sırada önemli bir konuşma yaptı. İslâm ordusu on beş-yirmi gün Tebük mevkiinde bekledi. Ancak gerek Bizans’tan gerekse onu destekleyen Araplar’dan bir hareket görünmüyordu. Alınan haberlerin asılsız olduğu ve Bizans’ın müslümanlara karşı ordu hazırlamadığı anlaşıldı. Bazı rivayetlerde İslâm ordusunun geldiğini duyan Bizanslılar’ın müslümanların karşısına çıkmaya cesaret edemeyip geri çekildiği kaydedilir.

Peygamberimizin ordusu Medine’den Tebük’e kadar gitmiş orda gidiş ve dönüşle birlikte elli gün sürmüştür.Bizans ordusu karşılarına çıkma cesareti gösterememiştir.

O bölgeden bulunan hristiyan ve yahudi kabileler Bizanstan umutlarınını kesmişlerdir. cizye vermeyi kabul etmiş ve Müslümanların himayesin girmişlerdir.

Her müslümanın peygamberimizin hayatını okuyup anlaması gerekir.

Tebuk gazvesi büyük bir sınavdır.

 

KAYNAKLAR

1.Peygamberimiz İslam Dini ve Aşere-i Mübeşşere Zekai Konrapa.

2.FIKHU’S SİRE RESULULLAH’IN HAYATI Muhammed Gazali

3.TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ.İsmail Yiğit.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 30.11.2017 - 13:37 -2,009-
Bu sayfayı paylaşın :