+A A -A

Tek devlet tek ümmet

-A A +A

Milletimizin var olan problemlerini ilmin ve aklın ışığında çözüme kavuşturmanın temel dinamitlerden biri de İslam’dır. Irkçı ve rekabet esasına dayanan düşünce ve uygulamalarla bir yere varmak mümkün değildir. Kur’ anda Cenabı Allah( Hucurat Suresi 13. ayet) “ İnsanları bir erkek ve dişiden birbirleriyle tanışsınlar diye ayrı ayrı kavim, ırk ve renklerde yarattığını beyan eder”. Allah katında insanların ve kavimlerin ayrıcalıklı olmadığının ancak takvada üstün olanların Allah katında değerli olduklarını beyan eder.

Ayrıca iman edenleri Allahu Teâla ( Hucurat 11. ayet) kavmiyetçilik yapmaktan men ediyor. Sizin hakir gördüğünüz bir kavim veya ırk, belki sizden daha hayırlı ve iyidir uyarısı ile ırkların, kavimlerin, toplumların birbirlerini küçük görmemeleri gerektiğini emrediyor.

Sevgili peygamberimiz(S.A.V) veda haccı hutbesinde “Ey insanlar, rabbiniz birdir, babanız da birdir, hepiniz Âdem’ in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arab’ ın Arap olmayana takva dışında üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah yanında en makbul olanınız, en muttaki olanınızdır” buyurmuştur. Ayrıca sevgili peygamberimiz “ Başınızdaki Habeşi bir köle de olsa ona itaat ediniz” buyurmuştur. İşte İslam’ın ortaya koyduğu genel kural ve prensipler, huzurun, barışın ve her türlü ayırımcılığın önünü keser, . Barışın, kardeşliğin, hoşgörünün temellerini oluşturur. Milletimizin geleceğini imar etme noktasında olanların bu gerçekleri göz önünde bulundurarak politikalarını düzenlemeleri gerekir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa devletin en üst yetkililerinden biri olan Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan Yeni Türkiye’ de “Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına yer yoktur” diyerek ülkemizin içine düştüğü ırkçılık, inkar, dini inançlara saygısızlık, hoşgörüsüzlük gibi sapık düşünce ve uygulamalarına son vermeyi hedeflemiştir. Ülkemiz için bölünme, parçalanma ve kardeş kavgalarından kurtulmanın yolu ve yöntemi çizilmiştir. Bin seneden bu yana et ile kemik haline gelmiş Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Rum Ermeni kim olursa olsun, kimliğine bakılmaksızın tek çatı altında; tek devlet, tek millet ve tek ümmet olarak yaşama arzu ve düşüncesindeyiz.

“Ancak müminler bir birinin kardeşidir”. Emir ve fermanına uygun bir anlayışla varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sürdüreceğiz. Diğer din ve inançlara sahip olan vatandaşlarımıza da inancımız gereği hoşgörü ve anlayışla yaklaşacağız. PKK’nın ve onların siyasi uzantılarının istediği, İslami değerlere düşman bir Kürt devleti kurma hayali gerçek olmayacaktır. Şayet olursa, önce onlar için bir felaket olur. Yeni şafak yazarlarından Yusuf Kaplan’ ın değerlendirmesi ile şöyle bir sonuca gelinir; “ Tıpkı diğer Federe Devletler gibi emperyalistler tarafından itilir, kakılır ve daha da kötüsü -ikinci bir İsrail- batılıların bölgeyi sopalamak ve yağmalamak için kullanacakları bir çıbanbaşı olur. Zaten proje de budur.

Buysa bütün bölgenin emperyalistler tarafından uzunca bir süre daha hallaç pamuğu gibi oraya buraya savrulması, bir daha belini doğrultamaması ve batılı emperyalistlerin buradan kovulamaması sonucunu doğurur.” Üstadın yukarıdaki ifadelerinden anlaşılacağı gibi, Kürt- Türk halklarına ve İslam’ın geleceğine indirilmiş tamiri mümkün olmayan bir darbenin olmasını kaçınılmaz kılacaktır.

 Bu yalnız bölgemiz için değil tüm İslam âlemi için büyük bir felaket olacaktır. Emperyalist güçlerin hedefledikleri dünya düzeni de bu şekilde hayata geçmiş olacaktır. Amerika ve Batının değişmeyen ve değişmeyecek olan projeleri bu şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Yıllardır bir araya gelemeyen Amerika ile İran bir araya geldiler. Bundan cesaret alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Sine’ deki İstiklal Stadyumunda Kürtçe “Biji Kürdistan” “Yaşasın Kürdistan” diyerek Kürdistanın kurulmasından yana olduklarını ifade ederek emperyalistlerin safında yer aldıklarını dünyaya ilan etmiş oldular.

TSK’ nın Kandili bombalaması sonucunda Alman gizli servisi BND ajanı “Dilsoz Bahar” kod adlı Kevin Joachim’ de PKK’lılar arasında ölü bulundu. Altı alman ajanının daha PKK merkez üstünde olduğu belirlendi. Bu gelişmeler ve benzerleri Türkiye’mizi kendileri için tehlikeli bir ülke olmaktan çıkararak yutulmaya hazır bir lokma haline getirme ideallerinin bir belgesidir.

Çözüm; Türkiye’mizin ve İslam âleminin birliği, huzuru, aydınlık bir geleceğinin olması için İslam inancının ortaya koyduğu prensip ve kurallar ışığında hareket ederek tek devlet, tek millet ve tek ümmet olmaktır.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 09.09.2015 - 18:36 -724-
Bu sayfayı paylaşın :