+A A -A

TMSF eleman alıyor

-A A +A

TMSF'de atama sınavları başlıyor. Buna göre

TMSF 5 denetçi yardımcısı, 5 avukat ve 10 uzman yardımcısı alacak

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebilecekler.

TMSF SINAVINA KATILMA ŞARTI
Fon denetçi yardımcılığı için siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak, KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak, ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak gerekiyor.

Fon Uzman Yardımcılığı için, siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak, ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak, ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak şart.

Fon Avukatlığı için, hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekiyor.

Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir), kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartları var.

SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, 30 Mart 2018 tarihinden itibaren en geç 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılacak. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak.

BAŞVURU SIRASINDA NE İSTENİYOR?
Başvuru sırasında iş talep formu, mezun olunan okul belgesi, nüfus cüzdanı sureti, altı ay içinde çekilen 2 vesikalık fotoğraf, KPSS ve YDS/e-YDS Sonuç Belgesi, avukatlık ruhsatnamesi, adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş isteniyor.


TMSF'YE GİRMEK İÇİN SINAVDAN KAÇ ALMAK GEREKİYOR?
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.

Yeni Şafak
Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 19.02.2018 - 15:52 -750-
Bu sayfayı paylaşın :